Tôi muốn hỏi xe quá niên hạn sử dụng hoặc quá hạn đăng kiểm, nếu bị phát hiện sẽ bị xử lý như thế nào?

Bạn đọc Nguyễn Quang Công hỏi.

Trả lời:

Hiện nay, việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi lái xe quá niên hạn sử dụng trên đường, có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng được quy định tại nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30-12-2019 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung tại nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28-12-2021 của Chính phủ), cụ thể:

1. Đối với hành vi lái xe quá niên hạn sử dụng:

- Xử phạt với người lái: Tại điểm b, khoản 7, điều 16 quy định phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi lái xe (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) quá niên hạn sử dụng (đối với loại xe có quy định về niên hạn sử dụng). 

Ngoài ra, người vi phạm còn bị tịch thu xe (trừ trường hợp xe từ 10 chỗ ngồi trở lên kinh doanh vận tải hành khách có niên hạn sử dụng vượt quá quy định về điều kiện kinh doanh của hình thức kinh doanh đã đăng ký nhưng chưa quá 20 năm tính từ năm sản xuất, xe dưới 10 chỗ ngồi kinh doanh vận tải hành khách) và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng.

- Xử phạt đối với chủ xe: Tại điểm đ, khoản 8, điều 30 quy định phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe vi phạm, đưa xe quá niên hạn sử dụng tham gia giao thông. 

Ngoài ra, người vi phạm còn bị tịch thu xe; trong trường hợp chủ xe là người trực tiếp lái xe còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng.

2. Đối với hành vi lái xe có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng:

- Xử phạt đối với người cầm lái:

Dành cho bạn

+  Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi lái xe có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 1 tháng (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc). Ngoài ra, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng.

+ Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi lái xe có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng từ 1 tháng trở lên (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc). Ngoài ra, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng.

- Xử phạt chủ xe:

+ Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe đưa xe có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với loại xe có quy định phải kiểm định) nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 1 tháng (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) cho người khác lái. 

Ngoài ra, trong trường hợp chủ xe trực tiếp lái, còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng.

+ Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 12.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe vi phạm đưa xe có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với loại xe có quy định phải kiểm định) nhưng đã hết hạn sử dụng từ 1 tháng trở lên (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) tham gia giao thông. 

Trong trường hợp chủ xe trực tiếp lái còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng.