Tại hội nghị khoa học kỹ thuật thường niên Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2024, Trung tâm ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy báo cáo khảo sát về hành vi hút thuốc lá của 256 nam bệnh nhân ung thư, tuổi trung bình là 57.

Trong 256 nam bệnh nhân ung thư được khảo sát thì bệnh nhân ung thư vùng bụng chậu có tỷ lệ cao nhất là 39%, tiếp theo là ung thư vùng đầu cổ 32%... Bệnh nhân ung thư giai đoạn 3 là 44%, giai đoạn 4 là 42%...

Về hành vi hút thuốc lá, có 15,2% bệnh nhân ung thư hoàn toàn không hút thuốc lá và có 84,8% bệnh nhân có hút thuốc lá.

Bệnh nhân ung thư đang xạ trị vẫn hút thuốc lá sẽ tăng tác dụng phụ

Theo khảo sát, trong số những người có hút thuốc lá thì có đến có 22,3% người vẫn còn đang hút thuốc lá khi xạ trị; 33,2% người cai thuốc lá khi phát hiện bệnh ung thư và 29,3% người cai thuốc lá trước khi phát hiện bệnh ung thư.

Khảo sát đã kết luận: Với 22,3% bệnh nhân ung thư đang xạ trị còn hút thuốc lá là một thách thức rất lớn cho việc điều trị ung thư toàn diện.

Dành cho bạn

Khảo sát khuyến cáo bệnh nhân ung thư ngừng hút thuốc lá trong quá trình điều trị ung thư, đây là một việc quan trọng và cần thiết. Bởi vì nếu tiếp tục hút thuốc lá trong quá trình điều trị sẽ làm giảm kết quả điều trị, hạn chế dung nạp thuốc hóa trị, tăng tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị.

Hội nghị khoa học kỹ thuật thường niên Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2024 lập kỷ lục bài báo cáo với 352 bài, trong đó có 20 báo cáo đến từ các chuyên gia Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc.

Hội nghị có nhiều bài báo cáo nghiên cứu về thực trạng ung thư và các kỹ thuật, thuốc điều trị ung thư hiện nay. Đặc biệt, chuyên gia đến từ Đài Loan báo cáo về liệu pháp chùm tia proton, đây được xem là vũ khí mạnh mẽ và không xâm lấn trong điều trị ung thư gan, ung thư đầu cổ, não... Kỹ thuật hiện đại này hiện Việt Nam chưa có.