Không chỉ tăng độ khó và thêm nội dung học, thi… phí sát hạch lái xe cũng sẽ gia tăng trong thời gian tới. Theo đó, Thông tư số 37/2023 vừa được Bộ Tài chính ban hành thay thế Thông tư số 188/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng. Trong đó đáng chú ý có quy định về phí sát hạch lái xe cơ giới các loại.

Từ ngày 1.8, tăng phí sát hạch lái xe - Ảnh 1.

Phí sát hạch lái xe sẽ tăng trong thời gian tới

Theo Thông tư 37/2023, lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) vẫn được giữ nguyên mức 135.000 đồng/lần. Tuy nhiên, phí sát hạch lái xe cơ giới các loại sẽ tăng từ 10.000 - 50.000 đồng.

Cụ thể, từ ngày 1.8 tới đây, phí thi sát hạch lái xe các hạng xe A1, A2, A3, A4, mức phí sát hạch lý thuyết là 60.000 đồng; sát hạch thực hành 70.000 đồng. So với hiện tại, phí thi sát hạch lái xe các hạng xe A1, A2, A3, A4 tăng 20.000 đồng.

Từ ngày 1.8, tăng phí sát hạch lái xe - Ảnh 2.

So với hiện tại, phí thi sát hạch lái xe các hạng xe A1, A2, A3, A4 tăng 20.000 đồng từ ngày 1.8.2023

Với nội dung thi sát hạch lái ô tô hạng xe B1, B2, C, D, E, F, mức phí sát hạch lý thuyết 100.000 đồng, tăng 10.000 đồng; sát hạch thực hành trong hình 350.000 đồng, tăng 50.000 đồng; sát hạch thực hành trên đường giao thông là 80.000 đồng, tăng 20.000 đồng.

Dành cho bạn

Ngoài ra, các học viên còn phải đóng phí sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông là 100.000 đồng. Đây là loại phí mới ở thông tư trước chưa có do phần thi này chưa được đưa vào nội dung cấp bằng lái xe.

Từ ngày 1.8, tăng phí sát hạch lái xe - Ảnh 3.

Từ ngày 1.8, các học viên còn phải đóng phí sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông là 100.000 đồng

Mức thu phí sát hạch lái xe quy định tại Thông tư 37 được áp dụng thống nhất trên cả nước. Người dự sát hạch để được cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ phần nào thì nộp phí sát hạch lái xe phần đó, tính theo lần sát hạch: sát hạch lần đầu, sát hạch lại. Quy định này bắt đầu áp dụng từ ngày 1.8 tới đây.