Các địa phương công bố thưởng Tết: Đã có doanh nghiệp thưởng 1 tỉ đồng

Nhiều doanh nghiệp đã công bố mức thưởng Tết. Ảnh Nam Dương

21. Đà Nẵng

Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đà Nẵng cho biết đã nhận báo cáo từ 75 doanh nghiệp về kế hoạch thưởng.

Theo báo cáo này, tiền lương cao nhất năm 2022 là 287 triệu đồng/tháng thuộc khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; tiền lương thấp nhất là 4,16 triệu đồng/tháng.

Về thưởng Tết Dương lịch năm 2023, đối với các công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng cao nhất là 23 triệu đồng, thấp nhất là 1 triệu đồng. Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, mức cao nhất là 2 triệu đồng, thấp nhất là 200 nghìn đồng. Với các doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng cao nhất là 25 triệu đồng, thấp nhất là 100 nghìn đồng.

Còn với các doanh nghiệp FDI, mức cao nhất là 161,372 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng.

Về mức thưởng Tết Nguyên đán, đối với các công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng cao nhất là 48 triệu đồng, thấp nhất là 4,5 triệu đồng.

Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, mức thưởng cao nhất là 90 triệu đồng, thấp nhất là 800 nghìn đồng.

Các doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng cao nhất là 1,004 tỉ đồng, thấp nhất là 200.000 đồng. Nhóm doanh nghiệp FDI, tiền thưởng cao nhất là 484,116 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng.

20. Hải Phòng

Mức thưởng bình quân đối với người lao động trong các doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Dương lịch năm 2023 là 565.000 đồng mỗi người, tăng 167.000 đồng so với mức thưởng Tết Dương lịch bình quân năm 2022.

Đối với Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, mức thưởng bình quân đối với người lao động trong các doanh nghiệp là trên 8,3 triệu đồng, tăng 1 triệu đồng đồng so năm 2022.

19. Thái Nguyên

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên đã tổng hợp báo cáo của 298 doanh nghiệp với 144.886 người lao động qua các doanh nghiệp trên địa bàn.

Dành cho bạn

Về tiền thưởng Tết, dự kiến thưởng Tết dương lịch là 855 nghìn đồng/người (cao nhất là 30 triệu đồng/người); tiền thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đạt bình quân 6,8 triệu đồng/người.

Trong các loại hình doanh nghiệp, doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân cao nhất (11,596 triệu đồng/người); doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức thưởng  thấp nhất, trung bình là 4,523 triệu đồng/người.

18. Đắc Lắk

Thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk cho biết sở vừa có kết quả khảo sát 550 doanh nghiệp về tình hình thực hiện chính sách lao động, tiền lương, tiền thưởng Tết cho người lao động.

Tuy nhiên, đến ngày 21.12, chỉ có 63 doanh nghiệp sử dụng hơn 9.600 lao động gửi báo cáo.

Trong đó, có 35/63 doanh nghiệp dự kiến thưởng Tết Dương lịch năm 2023 cho 5.961 người lao động, với mức thưởng bình quân là 1,78 triệu đồng/người.

Về thưởng Tết Nguyên đán 2023, có 50/63 doanh nghiệp dự kiến thưởng cho 8.439 người lao động với mức bình quân là 5,28 triệu đồng/người.

17. Cần Thơ

Đã có 686 doanh nghiệp báo cáo tình hình tiền lương, thưởng Tết Quý Mão 2023. Mức thưởng dự kiến cao nhất cho Tết âm lịch năm nay là gần 138 triệu đồng, tăng gần 100 triệu so với mức cao nhất của năm trước chỉ khoảng 43 triệu đồng.

Đối với thưởng Tết dương lịch, có 124 doanh nghiệp báo cáo dự kiến thưởng cho người lao động (còn lại 562 doanh nghiệp chưa có dự kiến thưởng).

Riêng tiền thưởng Tết Quý Mão, TP Cần Thơ có 578 doanh nghiệp dự kiến thưởng cho người lao động, mức thưởng cao nhất gần 138 triệu đồng; mức thưởng bình quân là hơn 7,7 triệu đồng và mức thấp nhất là 300.000 đồng.