Từ khoá: "bỏ hộ khẩu"

  • Khổ với giấy xác nhận cư trú

    Khổ với giấy xác nhận cư trú

    Theo quy định từ 1-1-2023 không dùng hộ khẩu nữa, người dân xin học, đăng ký định mức điện nước, vay ngân hàng, mua bán tài sản... chỉ cần xuất trình căn cước công dân gắn chip là đủ chứng minh thông tin cư trú.