Từ khoá: "Bộ Gd"

  • Mang niềm vui Trung thu tới trẻ em xã Suối Bu

    Mang niềm vui Trung thu tới trẻ em xã Suối Bu

    Ngày 9-9, tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở Suối Bu, xã Suối Bu – một xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái cùng Nhóm các Nhà báo Hà Nội đã tổ chức chương trình Trung thu mang tên ‘Điều ước cho con’ 2022 với chủ đề: ‘Chung một tấm lòng, chung một niềm vui’.