Từ khoá: "bigtech"

  • Google đâm lo vì ChatGPT

    Google đâm lo vì ChatGPT

    Kỹ sư Paul Buccheit, người tạo ra Gmail, gần đây đã viết trên Twitter rằng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) ChatGPT có thể vượt mặt Google trong vòng 2 năm tới như cách công cụ tìm kiếm này đã làm với các Trang vàng khi xưa.