Từ khoá: "bị phạt vì cưỡi ngựa ở trung tâm Sài Gòn"