Từ khoá: "bản cập nhật"

  • Chiêm ngưỡng sớm giao diện iOS 17

    Chiêm ngưỡng sớm giao diện iOS 17

    Bản xem trước của iOS 17 sẽ được Apple giới thiệu trong bài phát biểu quan trọng của hội nghị các nhà phát triển - WWDC 2023 vào ngày 5.6 nhưng người dùng hiện đã có thể chiêm ngưỡng sớm giao diện của nó qua concept mới nhất.