Chiều 1.7, ông Đặng Văn Nở, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Cần Thơ cho biết, BHXH TP.Cần Thơ vừa có công văn báo cáo UBND TP.Cần Thơ về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng của kỳ chi trả tháng 7 ngay sau khi Nghị định số 75/2024/NĐ-CP ngày 30.6.2024 của Chính phủ có hiệu lực ngày 1.7.

Cần Thơ: Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo quy định mới tăng 23 tỉ đồng

Cụ thể, từ ngày 1.7, BHXH TP.Cần Thơ phối hợp với Bưu điện TP.Cần Thơ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng của kỳ chi trả tháng 7 theo mức hưởng mới quy định tại Nghị định số 75/2024/NĐ-CP ngày 30.6.2024 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng. Việc chi trả đảm bảo đầy đủ, kịp thời cho người hưởng.

"BHXH TP.Cần Thơ sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình chi trả cho người hưởng; đồng thời phối hợp, giải quyết kịp thời những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chi trả theo quy định mới", ông Nở nói.

Dành cho bạn

Tại TP.Cần Thơ, theo danh sách quản lý chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 7, BHXH thành phố có 22.453 người nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng, với tổng số tiền chi trả là 171 tỉ đồng. Mức chi trả này tăng hơn 23 tỉ đồng so với tháng 6 thời điểm trước khi áp dụng Nghị định 75. Trong đó, người hưởng nhận tiền qua tài khoản cá nhân (ATM) là 14.606 người, với số tiền 119 tỉ đồng.